Vad är en auktoriserad översättning?

0
191

This post is a paid post and is made in cooperation with the listed companies and / or their products. All hyperlinks are therefore paid hyperlinks.

Du som brukar beställa översättningar har säkert stött på begreppet auktoriserad översättning. Men vad är egentligen en auktoriserad översättning och hur går det till att få en auktoriserad översättning gjord? Kanske befinner du dig i en situation där du ska använda dokument från utlandet i Sverige, eller tvärtom, att du ska använda ett svenskt dokument i utlandet där myndigheterna vill att dina dokument ska översättas till det lokala språket. Då är du definitivt i behov av professionell översättning. Vi ger dig information om hur du på bästa sätt går vidare med ditt dokument som behöver översättas.

Svenska är ett måste

Om en översättning ska godkännas som en statligt auktoriserad översättning i Sverige, måste svenska vara en del av språkkombinationen. På https://www.auktorisering.se/ kan du läsa mer om hur det går till att översätta. Att svenska är ett måste innebär att dokumentet antingen måste vara på svenska eller översättas till svenska. Därmed kan man till exempel inte auktorisera ett dokument på engelska till tyska. Du måste då kontakta den svenska institution som har tillhandahållit dokumentet och fråga om du kan få en svenska version skickad till dig.

Vilka språk?

Översättning sker till många olika språk, men de mest översatta språken är engelska, tyska, franska, polska, kinesiska, italienska, arabiska, ryska och serbiska.

Vilka dokument avses?

En del föredrar att använda auktoriserade översättare för väldigt många av sina översättningar, medan en del bara gör det i undantagsfall, t.ex. när det gäller ett avtal. Ibland är det slutanvändaren som kräver att översättningen ska vara auktoriserad, om du t.ex. vill få en bedömning av en utländsk utbildning kräver Universitets- och högskolor att översättningen är gjord av en auktoriserad översättare. Personbevis är ett av de vanligaste dokumentet där en auktoriserad översättning kan ske. Andra dokument är exempelvis examensbevis och betyg, vigselbevis och skilsmässodomar. Även medicinska journaler, identitetshandlingar och olika pass och körkort finns bland de dokument som oftast kräver en auktoriserad översättning. Även olika former av texter från företag där branschkunskap är avgörande ingår i dokument som brukar översättas.

Professionella branschöversättningar

Det kan vara svårt att skilja mellan en statligt auktoriserad och en vanlig professionell översättning. En statligt auktoriserad översättning krävs av myndigheterna för att säkerställa korrekt återgivning av information i källtexten. En vanlig professionell översättning är översättning av alla typer av texter från nästan alla typer av branscher. Om du till exempel behöver en teknisk, juridisk eller medicinsk översättning som inte ska användas i ett offentligt sammanhang, kan det också göras