skapa försäljning via nätverk

0
1268
skapa försäljning via nätverk

This post is a paid post and is made in cooperation with the listed companies and / or their products. All hyperlinks are therefore paid hyperlinks.

Partner Dialog garanterar ditt företag bättre omsättning genom lojala kundrelationer.

Vi erbjuder bra kunder och skapar ytterligare försäljning via nätverk.

Kontakta oss via e-post eller telefon och få ett snabbt erbjudande om hjälp som säkrar företaget för framtiden.

Telemarketing och mötesbokning

Vi bokar företagets möten med potentiella kunder så att dina egna medarbetare kan ägna den dyrbara tiden åt kärnuppgifter. Dessutom kan vi säkra dig tillgång till nya leads så att du själv kan schemalägga försäljningsmöten.

Kund- och konkurrentanalys

God omsättning kräver god kunskap om kunder och konkurrenter. Därför genomför vi konkurrentanalyser och kundanalyser.  Solid kunskap gör det lättare för företaget att hitta en bra marknadsposition och skilja sig från sina konkurrenter på marknaden.

Försäljningsstrategi och utbildning av säljmedarbetare

Vi utarbetar företagets försäljningsstrategi – eller optimerar den nuvarande strategin.
Dessutom kan vi hjälpa dina egna medarbetare att optimera försäljningsarbetet. Det säkerställer god omsättning och konstruktivt samarbete med företagets kontakter.

Optimering av kunddatabaser och leddatabaser

Vi optimerar företagets databaser och ser till att all information är korrekt.
Detta säkerställer en god kontakt med företagets kontakter och kunder. Dessutom förhindrar det anställda att slösa tid på uppgifter som inte genererar merförsäljning.