Skaffa din LEI-kod på nätet

0
881

This post is a paid post and is made in cooperation with the listed companies and / or their products. All hyperlinks are therefore paid hyperlinks.

En LEI – kod är en typ av organisationsnummer för verksamheter som utövar finansiella transaktioner. Koden följer en EU standard och möjliggör identifieringen och verifieringen av företag verksamma inom handel med aktier, obligationer, fonder och andra typer av finansiella instrument. Varje företag som har ett svenskt organisationsnummer och arbetar med finansiella transaktioner måste införskaffa sig en LEI – kod.

Koden är inte gratis utan bekostas i form av en årlig avgift. Mer information om giltiga LEI-kod priser hittar du om du trycker på länken.

En LEI – kod skaffas helt och hållet online. Tidsramen kan variera beroende på vilken typ av tjänst du väljer. Idag finns det flera svenska företag som erbjuder LEI-koder vilket gör att du lätt kan göra en marknadsundersökning innan du väljer en partner.

Vem kan utföra en LEI-kod?

Svenska företag som levererar LEI – koder är en del av ett större system som förklaras här.

Utfärdandet av en LEI – kod sköts av GLEIF . Organisationen har ansvaret för att säkra integriteten för hela systemet och är en nonprofit-organisation. Upprättandet av koderna sköts i sin tur av LOU eller Local peration Units som är godkända av GLEIF.

Det är LOU som offentliggör alla giltiga LEI-koder. Databasen som de befinner sig är offentlig.

GLEIF regleras av LEI Regulatory Oversight Committee (ROC). Kommittén består av internationella finansiella institutioner med global inflytelse.

Syftet med LEI – koderna

Vilket är egentligen syftet med LEI – koderna? Anledningen till att sätta ihop ett sådant system är att införa en gemensam standard gällande finansiella transaktioner samtidigt som dessa ska kunna spåras globalt.

Idén om ett sådant system uppstod 2012. Den finansiella krisen under 2008 ledde till själva idén. Målet var att göra de existerande finansiella systemen inte bara spårbara utan mer transparanta, något som i sin tur leder till en större säkerhet. Att undvika kriser som den under 2008 har stått i fokus på global nivå.

LEI används också för att reglera finansiella faktorer i olika jurisdiktioner. Tanken är att göra systemet till ett standardsystem för hela världen.

LEI-systemet har tre ledarstrukturer, detta för att garantera en transparant ledning. Strukturen ser ut på följande sätt:

  • ROC (Regulatory Oversight Committee) består av tillsynsmyndigheter. De kontrollerar hela systemet.

  • GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) är en fond, ansvarig för att koordinera LEI -koderna. Fonden är en non-profit organisation.

  • LOU (Local Operating Unit) är systemets lokala organ vars uppgift är att upprätta LEI-koder till organisationerna som ansöker om dem.